“De Vlam” viert 100-jarig jubileum

Overzicht

Datum: 15 augustus 2016

In 2016 viert de NPB afdeling Rhenen, nu De Vlam geheten, haar 100 jarig bestaan in Rhenen. De feestelijkheden rond het 100-jarige bestaan vinden plaats op zaterdag 3 en zondag 4 september 2016.

 

Bij de oprichting in 1870 was het ideaal een vereniging waar alle vrijzinnigen zich thuis zouden voelen. De vereniging heeft altijd nadrukkelijk uitgesproken geen kerk te zijn en open te staan voor niet-kerkelijken. Het doel was het vrijzinnig religieus leven en denken te bevorderen binnen en buiten de kerk. Opgericht als Nederlandse Protestanten Bond werd de naam in 1991 gewijzigd in Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en onlangs in 2014 in Vrijzinnigen Nederland. De vereniging bestond uit individuele leden die zich verenigden in plaatselijke afdelingen. De lokale afdelingen zijn zeer divers qua karakter, sfeer en activiteiten.

 

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Rhenen is op 29 september 1916 opgericht. Sinds november 2014 noemen wij ons De Vlam met als ondertitel Vrijzinnigen Rhenen.

 

 

PROGRAMMA

 

Zaterdag 3 september

 

14:00 uur – Kinder filmvoorstelling en boekenmarkt

20:00 uur – Ekaterina Levental: “De Weg”

 

Zondag 4 september

 

10:30 uur – Bijeenkomst onder leiding van Wies Houweling

12:30 uur – Lunchbuffet

14.00 uur – Lezing over Vrijzinnigheid door prof. Laurens ten Kate (gevolgd door muzikaal intermezzo)

15:00 uur – Presentatie lustrumboek “De Vlam 100 jaar”

15:30 uur – Introductie over het jaarprogramma 2016-2017

17:00 uur – Opening tentoonstelling Kunst in de Vlam (gevolgd door receptie)