VIRTUEEL RHENEN

Overzicht

Datum: 10 december 2014

Historie en cultuur komen tot leven dankzij de werkgroep Virtueel Rhenen. Leden van de Historische Vereniging bouwen aan Rhenen in de periode 1650-1750 met het 3D programma GameStudio.

 

Op 21 januari komt Henny Boor in het Cultureel Café uitleg geven. Bezoekers krijgen een virtuele rondleiding door het Koningshuis, zoals dat er in 1630 moet hebben uitgezien. In die tijd was het ‘Kooningshuys’ het enige Nederlandse paleis buiten Den Haag en Amsterdam. De verbannen koning van Bohemen Frederik V van de Palts liet het bouwen voor zijn gezin als zomerpaleis. Het stond naast de Cunerakerk. Later is het Koningshuis in verval geraakt en in 1812 afgebroken.

 

Het aantal huizen in de virtuele historische stad Rhenen groeit gestaag. Er staan nu ruim 100 huizen. De afronding, inclusief de Bergpoort, de Westpoort, de Rijnpoort, de Cunerakerk, het Gasthuis en de Gasthuiskapel is gepland in 2015.

 

Projecten
De werkgroep heeft sinds de oprichting tien jaar geleden meerdere projecten uitgevoerd. Als de technische kennis ontbreekt, dan wordt er samengewerkt met externe partijen. In 2009 met de afdeling Game development van de ROC A12 in Ede, wat heeft geresulteerd in een 3D computerspel op de Vismarkt.

 

In 2011 heeft de werkgroep Het Koningshuis door Blixem Media laten bouwen. Sindsdien zijn een aantal leden bezig met de inrichting. Uit historische inventarislijsten blijkt dat het paleis gevuld was met dure wand- en vloertapijten, bedden en veel schilderijen. Ook is de tuin inmiddels onder handen genomen.

 

tuinen-paleis

 

De werkgroep krijgt voor de projecten subsidie van o.a. de Provincie Utrecht, de Stichting Gast- en Weeshuis en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

Bezoek het virtuele paleis
Het Koningshuis is in gemeentemuseum Het Rondeel op een groot scherm te bezoeken, maar wandelen door het paleis kan ook online. Druk op een knop en loop binnen in de wereld van Frederik van de Palts en Elizabeth Stuart!