THEMA-AVOND HERINRICHTING WINKELGEBIED

Overzicht

Datum: 26 augustus 2015

Op initiatief van de gemeenteraad is er op dinsdag 1 september een openbare informatieavond over de herinrichting van het winkelgebied in de binnenstad in de Hof van Rhenen. Voorzitter is Reinoud Dirksen van de Progressieve Combinatie.

 

In juni heeft de Raad besloten om geld beschikbaar te stellen om het westelijk deel van het winkelgebied op te knappen. Het is toe aan renovatie, zeker nu het oostelijk deel in 2013 werd vernieuwd.

 

Lezing Wederopbouw
Er is een drietal inleidingen aangaande dit thema. Landschapsarchitect Harm Post zal daarbij een lezing geven over de kwaliteit van de omgeving, gezien vanuit het perspectief van de wederopbouw na de Slag om de Grebbeberg in de Tweede Wereldoorlog.

 

De binnenstad is door de rijksoverheid in 2011 aangemerkt als één van de dertig wederopbouwgebieden van nationale betekenis, vanwege de wederopbouw in de stijl van de Delftse School. Voor wie daar meer over wil weten, kijk op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Plan van aanpak
In oktober is een gemeentelijk Plan van aanpak klaar met daarin een stapsgewijze vernieuwing van de openbare ruimte in ons winkelgebied. Doel van de informatieavond is om een beeld te vormen van de herinrichtingsplannen en om samen te kijken op welke punten dit plan aanpassing verdient. Iedereen is welkom: ondernemers en bewoners, betrokken instellingen en werkgroepen.

 

Bent u benieuwd naar de plannen van de gemeente. De thema-avond op 1 september begint om 20.00 uur in de Hof van Rhenen, Koningin Elisabethplantsoen.

 

Bron: Gemeente Rhenen