Subsidieloket

Als je een culturele activiteit voor Rhenen organiseert, dan kun je om een bijdrage vragen...

De gemeente Rhenen stelt aan het Cultuurplatform een jaarlijkse gift ter beschikking ten behoeve van cultuur in Rhenen. Het bestuur heeft criteria opgesteld om dit budget toe te wijzen aan aanbieders van culturele initiatieven.

Als je een culturele activiteit voor Rhenen organiseert, dan kun je om een bijdrage vragen aan het Cultuurplatform voor de kosten.

Vervolgens beoordelen wij jouw subsidieaanvraag. Voldoe je aan onze criteria? Dan krijg je een passend bijdrage, of we geven een garantstelling.

Formulieren

Download onderstaand aanvraagformulier met daarbij de spelregels en procedure:

– Aanvraagformulier

– Spelregels en procedure

ANBI-status

Help jij ons mee?

De Stichting Cultuurplatform Rhenen heeft een culturele ANBI-status bij de belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van het Cultuurplatform kunnen zodoende 125% van het geschonken bedrag meetellen bij de bepaling van de giftenaftrek in de belastingaangifte.

De Stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente Rhenen, maar om ons culturele klimaat te stimuleren, zijn meer financiële middelen nodig! Om onze website in de lucht te houden, om culturele evenementen te organiseren en voor bijdragen aan lokale verenigingen uit ons Cultuurfonds.