Disclaimer

Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in voorkomen.

Het Cultuurplatform Rhenen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website evenmin voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.

Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De op deze website gepubliceerde berichten zijn en blijven uitsluitend de persoonlijke mening of visie van de auteur. Deze informatie kan nimmer worden uitgelegd als standpunt, visie of denkwijze van de redactie van deze website.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op deze website geplaatste informatie. Op de website eventueel geplaatste foto’s en afbeeldingen worden geacht deel uit te maken van het publieke domein.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.