Over ons

Het Cultuurplatform Rhenen is een netwerk dat bestaat uit actieve deelnemers uit het culturele veld. Het Cultuurplatform maakt het netwerk zichtbaar en is een stichting met een bestuur van 6 personen. Het bestuur richt zich op de verankering van aandacht voor het culturele leven in het gemeentelijk beleid.

De blik van het bestuur is naar buiten gericht, het bestuur gaat nieuwe allianties aan maar zorgt ook voor de continuïteit van het platform door de werkgroepen te stimuleren en ondersteunen. Het bestuur vraagt de subsidies aan voor de activiteiten die door de werkgroepen worden georganiseerd. Het bestuur onderhoudt het contact met subsidiegevers.

De bestuursleden zijn betrokken bij het culturele leven in Rhenen maar staan boven de partijen. Het formaliseren van een netwerk is een mogelijkheid voor groei ervan. Belangrijk is dat het netwerk een open structuur blijft houden waarbij voortdurend nieuwe deelnemers kunnen aansluiten.

De cultuurcoördinator ondersteunt de werkgroepen bij de opzet van hun activiteiten en zorgt zo voor continuïteit. De verantwoordelijkheid van het functioneren van een werkgroep ligt evenwel bij die werkgroep zelf. Een werkgroep kan aangeven waar ondersteuning nodig is en de cultuurcoördinator kan het bestuur adviseren in waar de ondersteuning gezocht moet worden.

netwerken2-595x356