ONTHULLING DIGITAAL MONUMENT VRIJWILLIGE LANDSTORM

Overzicht

Datum: 31 juli 2015

Op 4 augustus vindt de eerste nationale herdenking plaats bij het monument ‘Als ’t Moet’ op het Militair Ereveld Grebbeberg. Hiermee sluit het Korps Nationale Reserve haar 100 jarig jublieum af. Bij deze gelegenheid wordt het monument ‘Als ’t Moet’ uitgebreid met het live gaan van een ‘digitale’ versie.

 

Het doel van het digitale monument Vrijwillige Landstorm is niet alleen de slachtoffers te herdenken, maar hen ook een gezicht te geven. Wie waren deze vrijwilligers, hoe zag hun leven eruit, waar hebben zij gediend en hoe zijn zij gesneuveld, en waar zijn ze begraven? Via een nieuwe QR code bij het monument krijgt de bezoeker toegang tot de nieuwe website waarop deze informatie wordt gepubliceerd en bijgehouden.

 

Monument_als_t_moet_wide-cropped-1024x399

 

Herdenkingsceremonie
De jaarlijkse herdenking vindt met gepast militair ceremonieel plaats. Daarbij is het korpsvaandel ingetreden en is er een erepeloton aanwezig dat is samengesteld uit de 3 natresbataljons. Het koperensemble van de FKNR verzorgt de muzikale omlijsting.

 

Deelname aan het ceremonieel is voorbehouden aan de ingedeelde troepen die in DT2 (modeldecoraties) staan aangetreden. Belangstellend bezoek is uiteraard welkom voor zover de beschikbare ruimte op de Grebbeberg dat toelaat. De aanvang van herdenkingsceremonie op 4 augustus is om 11.00 uur. Adres: Militair Ereveld Grebbeberg, Grebbeweg 123, Rhenen.

 

Bron: Korps Nationale Reserve