Monument in Rhenen: Oude Raadhuis

Aan de Markt in Rhenen staat het Oude Raadhuis. Vanaf september 2018 gaat het gebouw dienst doen als Stadsmuseum. Al vanaf 1450 bevond zich aan de Markt het Stadhuis of Raadhuis van Rhenen. Behalve dat in dit gebouw het stadsbestuur was gevestigd, werd er ook recht gesproken. In de hal van het gebouw bevindt zich nog steeds het hek van de vierschaar, waarachter in vroeger tijden de Schout en Schepenen zetelden en hier rechtspraak verrichten.

In de kelder van het Oude Raadhuis bevinden zich nog Middeleeuwse gewelven uit de 14e eeuw. Oorspronkelijk bestond het pand uit drie afzonderlijke gebouwen. De twee oorspronkelijke panden aan de Markt vormden het eerste Raadhuis. In 1738 zijn deze twee panden, ondanks de grote hoogteverschillen tussen de vloeren, samengevoegd achter één gevel en één dak. Bij de grote restauratie tussen 1973 en 1977 zijn de oorspronkelijke tekeningen uit 1738 leidraad geweest. Waardoor Het Oude Raadhuis nu weer een vroeg 18e-eeuwse uitstraling heeft.

Monumenten in Rhenen - Interieur Oude Raadhuis

Ondanks dat het pand tijdens de beschietingen in 1940 en het bombardement in 1945 nauwelijks oorlogsschade had opgelopen, heeft het weinig gescheeld of het zou zijn afgebroken. De gemeente had namelijk in 1928, bij de verplaatsing van het gemeentekantoor naar de Herenstraat, het gebouw verkocht. Tussen 1928 en 1950 hebben er diverse “fabriekjes” in het pand gezeten waaronder een sigarenfabriek en een verbandfabriek. In 1951 kocht de gemeente het pand terug, met het doel om er een museum in te vestigen. De staat van het pand was echter zo slecht, dat de middelen voor restauratie ontbraken en afbreken een veel simpeler oplossing leek te zijn. De monumentenstatus van het gebouw heeft dit gelukkig kunnen voorkomen.

Pas in 1975 heeft de gemeente, na een actieve lobby van inwoners, het Oude Raadhuis laten restaureren, waarna het weer een representatieve publieksfunctie kreeg voor het gemeentebestuur. Na de verhuizing naar het nieuwe gemeentekantoor aan de Nieuwe Veenendaalseweg, kwam het pand weer grotendeels leeg te staan. Uiteindelijk werd in 2016 de knoop doorgehakt dat er 65 jaar na aankoop alsnog een museum in zal worden gevestigd.

Zo krijgt het publiek weer volop de mogelijkheid om dit prachtige oorspronkelijk 17e-eeuwse gebouw te kunnen bezoeken. Naast de collectie van het Stadsmuseum is er onder meer een zeer fraai gerestaureerde 18e-eeuwse schouw te bewonderen (in de grote zaal op de tweede verdieping).

Het Oude Raadhuis (tevens Stadsmuseum Rhenen) is gevestigd aan Markt 20.

Klik hier voor het fotoalbum (opent in nieuwe tab) of hier om terug te keren naar de hoofdpagina.