Monument in Rhenen: Cunerakerk

Door de tactische ligging van Rhenen aan de oorspronkelijke handelsroute tussen Keulen en Utrecht, is al vroeg sprake van een stadsvorming. Ondanks dat het moeilijk is om precies aan te geven wanneer hier de eerste kerk werd gebouwd, zijn er goede aanwijzingen dat er rond 1016 een kerk of kapel in Rhenen stond die was gewijd aan Cunera. Ook midden 12e eeuw wordt de kerk vermeld. Eind 13e eeuw kwam de kerk in handen van de Duitse Orde (geestelijke ridderorde uit de tijd van de kruistochten). Vanaf de 14e eeuw tot in de 15e eeuw werd de kerk steeds meer door pelgrims bezocht ter ere van de Cunera-verering . Dit heeft uiteindelijk geleid tot het bouwen van de huidige gotische kerk. Het koor van de Cunerakerk is waarschijnlijk eind 14e eeuw gebouwd, aangezien de Cunera broederschap rond 1390 werd opgericht.

Rond 1450 werd de kerk vergroot door de zijbeuken te verhogen, waardoor de huidige hallenkerk ontstond. In de 16e eeuw werd het doksaal gebouwd, een rijkversierde afsluiting tussen het koor en de kerk. Het is heel bijzonder dat dit (renaissance) doksaal niet beschadigd is tijdens de reformatie en beeldenstorm. Vanaf 1570 wordt de Cunerakerk een hervormde kerk en zijn de heiligenbeelden uit de kerk verwijderd. Op oude schilderijen van Pieter Saenredam uit 1665 is te zien dat de kerk aan de binnenzijde volledig wit was gepleisterd. In 1934 is de witte pleisterlaag verwijderd en het interieur in schoon metselwerk uitgevoerd.

Monumenten in Rhenen - Interieur van de Cunerakerk met orgel

Voor Rhenen speelt de Cunerakerk nog steeds een belangrijke rol. Naast dat er twee wijkgemeenten elke zondag twee diensten verzorgen, wordt de kerk ook intensief gebruikt voor culturele manifestaties. Regelmatig worden in de kerk concerten en lezingen georganiseerd. De akoestiek van de kerk leent zich uitstekend voor muziek concerten.

Informatie voor bezoekers

Bezichtigen: Iedere zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur (hele jaar). In het zomerseizoen (1 juli t/m tweede zaterdag van september) op woensdag t/m zaterdag van 13:00 tot 16:30 uur.

Toegang: gratis (een bijdrage voor restauratie van de kerk wordt bijzonder op prijs gesteld)

In de het gebouw is een gastvrouw/-heer aanwezig, die u informatie geeft over de rijke historie van de het bouwwerk. De Cunerakerk is gevestigd aan Kerkplein 1.

Klik hier voor actuele (prijs)informatie over de rondleidingen.

Klik hier voor het fotoalbum (opent in nieuwe tab) of hier om terug te keren naar de hoofdpagina.