Monument in Rhenen: Brandweerkazerne

Tijdens de oorlogsdagen van 10 tot 13 mei 1940 werd het centrum zwaar onder vuur genomen door de Duitse artillerie. De Cunerakerk en Cuneratoren bleven wonderbaarlijk genoeg gespaard, maar het gedeelte ten noorden van de kerk werd vrijwel totaal verwoest. Al meteen werd in 1940 begonnen met de wederopbouw van het centrum. Wat betreft de architectuur werd de stijl van de Delftse School als meest passend beschouwd. In het plan waren ook nieuwe herkenningspunten opgenomen als verwijzing naar de vanouds aanwezige historische monumenten. Zij werden noodzakelijk geacht voor het stadsbeeld. Op de kruising van de Kerkstraat en de Rijnstraat was alle bebouwing totaal verwoest. De markante ligging op een Y-kruising van drie wegen stelde een bijzonder stedenbouwkundig vraagstuk. Kennelijk heeft men, door hier de brandweerkazerne te bouwen, de mogelijkheid willen benutten een nieuw herkenningspunt te maken. De opdracht ging naar de architecten ir. J.F. Berghoef en ir. J.J.M. Vegter.

Monument in Rhenen - Aanzicht van de brandweerkazerne vanaf de Kerkstraat

Ondanks enorme tekorten aan bouwmaterialen kwam de brandweerkazerne in de jaren 1942-1943 gereed. Het was daarmee de eerste brandweergarage die in het kader van de Wederopbouw gereed kwam en tevens één van de weinige waaraan een landelijk bekend architectenbureau te pas is gekomen. Op dat moment waren er overigens nog geen gestandaardiseerde voorschriften ten behoeve van de bouw van brandweerkazernes.

Tussen 1985 en 2018 heeft de brandweerkazerne onderdak geboden aan het Gemeentemuseum Het Rondeel. In 2019 zal het een nieuwe bestemming krijgen.

De oude brandweerkazerne is gevestigd aan Kerkstraat 1.

Klik hier voor het fotoalbum (opent in nieuwe tab) of hier om terug te keren naar de hoofdpagina.