Monument in Elst: Korenmolen ’t Wissel

De bouw van de Elsterse Korenmolen ’t Wissel aan in 1855 lijkt te maken te hebben met ontwikkelingen rond de molen in Amerongen. Deze was eigendom van de Graaf van Athlone en behoorde daarmee tot de bezittingen van kasteel Amerongen. In 1853 werd deze korenmolen verkocht en kwam er een nieuwe eigenaar-molenaar. Jarenlang was Teunis van Ree er molenaar geweest. Zijn schoonzoon Gerrit Jan van Lienden had bij hem waarschijnlijk het vak geleerd, want hij was eveneens molenaar in Amerongen. In 1855 kocht Gerrit Jan van Lienden van zijn Amerongse plaatsgenoot Hendrik van Viegen een perceel landbouwgrond aan den Ouden Weg in de Buurtschap Elst onder Amerongen. Hier liet hij een nieuwe molen bouwen, een ronde stenen grondzeiler die werd gebruikt als korenmolen.

Ook Gerrit Jan van Lienden droeg het vak over aan een schoonzoon. Matthijs Pitlo, afkomstig uit Tiel, werd zijn opvolger. Hij was naast molenaar ook broodbakker. Nadat hij op 13 februari 1885 op 73 jarige leeftijd overleed, blijkt zijn familie de molen te willen verkopen. In de Amerongse Courant van 29 juli 1885 wordt de molen middels een openbare verkoping te koop aangeboden. Opmerkelijk is dat op 4 augustus 1885 diezelfde krant meldde dat de veiling was aangehouden omdat het geboden bedrag te laag was. Waarschijnlijk is in de daarop volgende periode Jacobus Anthonie (Jacob) Pitlo nog enige tijd als molenaar werkzaam op de molen. Hij had het vak van zijn vader Matthijs geleerd en is later ook molenaar geweest in o.a. Lienden, Brakel en Geldermalsen.

Monument in Elst - Detail aanzicht Korenmolen 't Wissel

In 1895 werd de Korenmolen ’t Wissel verkocht aan de uit Achterberg afkomstige molenaar Reijer van Ommeren. Enkele generaties van deze familie waren vervolgens als laatste beroepsmolenaren op de molen werkzaam. In 1930 werd er gestopt met het malen op windkracht. De naam ’t Wissel heeft de Elsterse molen te danken aan een aftakking in het nabijgelegen tramspoor dat hier tot eind veertiger jaren van de vorige eeuw lag. De molen droeg daarvoor als naam “De Hoop”een veel gebruikte naam voor molens. Korenmolen ’t Wissel is te vinden aan De Oude Weg 8 in Elst (Utr.).

Klik hier voor het fotoalbum (opent in nieuwe tab) of hier om terug te keren naar de hoofdpagina.

Bron: HVOR Werkgroep Elst & Remmerden. Gepubliceerd in Dorpskrant De Hank, Elst (U) september 2015. Auteur: Nees van den Oosterkamp.