Meer muziek op drie Rhenense basisscholen

Overzicht

Datum: 15 september 2017

Op initiatief van de muziekvereniging Ons Genoegen uit Rhenen wordt vanaf september op drie Rhenense basisscholen het uitdagende muziekproject Klasse[n]orkest georganiseerd. De Cuneraschool, de Ericaschool en Daltonschool Rhenen-Elst hebben in samenwerking met Ons Genoegen de kans gegrepen om het muziekonderwijs van een nieuwe impuls te voorzien.

 

Doorlopende leerlijn

Klasse[n]orkest is een project van TacT Muziek. Met het Klasse[n]orkest wordt de klas een echt orkest en oefenen de kinderen samen met drie muziekdocenten voor een spetterend slotconcert. Alle facetten van muziekonderwijs komen hierbij aan bod. Behalve voor kinderen uit de bovenbouw wordt er ook een muziekonderwijsprogramma verzorgd in de jongste groepen. Het Klasse[n]orkest maakt daarmee deel uit van een doorlopende leerlijn.

 

Deskundigheidsbevordering

Het muziekonderwijs staat vooral in het teken van deskundigheidsbevordering van de groepsleerkrachten. De leerkrachten worden begeleid en gecoacht bij het geven van muziekles. Hierdoor krijgt de school tijdens het muziekproject een impuls voor het geven van het vak muziek. Niet alleen tijdens de aanwezigheid van het Klasse[n]orkest, maar ook na afloop van het project blijft muziek daardoor op de agenda van de school staan.

 

Muziekvereniging Ons Genoegen

De verbinding tussen de binnen- en buitenschoolse muziekparticipatie wordt gevormd door een intensieve samenwerking met Muziekvereniging Ons Genoegen uit Rhenen. Deze vooruitstrevende Rhenense muziekvereniging heeft vanaf het begin de mogelijkheid gezien om door middel van het Klasse[n]orkest een verbinding te vormen tussen de verenging en muziekles op de basisschool. “Ons Genoegen wil een vereniging zijn die midden in de maatschappij staat en daar ook haar verantwoordelijkheid in neemt. Het Klassenorkest biedt ons de kans om heel veel kinderen in Rhenen kennis te laten maken met onze passie. Onze passie is samen muziek maken, en daar delen wij graag van uit!” aldus Jan Maurits van Linge van Muziekvereniging Ons Genoegen.

 

Impuls Muziekonderwijs

Drie Rhenense basisscholen hebben de mogelijkheid aangegrepen om door middel van een subsidie van de Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie het Klasse[n]orkest voor de komende drie jaren te organiseren. De drie belangrijkste eigenschappen van het project zijn: deskundigheidsbevordering voor het team, structureel muziekonderwijs in een doorlopende leerlijn en een unieke verbinding tussen het binnenschoolse- en buitenschoolse muziekonderwijs.

Voor aanschaf van de set van dertig nieuwe instrumenten voor het Klassenorkest bedankt Muziekvereniging Ons Genoegen de volgende instanties voor hun bijdragen: Prins Bernard Cultuurfonds, Coöperatiefonds Rabobank, Cultuurfonds Rhenen, Fonds voor Initiatieven Rhenen, Stichting Gast- en Weeshuis, Vallei jeugdcultuurfonds en Stichting Gebroken Lente.