Kunstcollectief Rhenen verder als Rheactief

Overzicht

Datum: 8 oktober 2018

Op 27 maart jl. viel het besluit om het Kunstcollectief Rhenen op te heffen en met een aantal kunstenaars een doorstart te maken onder een nieuwe naam: Rheactief. De club heeft 9 leden: Tinie Bierman, Henny Boor, Jack van der Dungen, Margaret Kubbinga, Ans Pilkes, Hermiene van Schuppen en Fiete de Vries Feyens uit Rhenen, José Dicker uit Elst en Marianne Stam uit Achterberg. De groep kunstenaars heeeft gekozen voor de naam Rheactief, omdat Rhenen, Elst en Achterberg terugkomen in de naam. Het nieuwe logo geeft aan dat het om kunst gaat met een op Mondriaan geïnspireerd embleem.

 

De clubleden vinden het belangrijk dat ze elkaar regelmatig spreken om te inspireren, informatie uit te wisselen en om het wij-gevoel te bevorderen. Ook een gezamenlijke aanpak voor projecten (exposities), bij subsidie aanvragen (bijv. expositiematerialen) en voor publiciteit biedt voordelen. Een prettige bijkomstigheid van de club is dat taken verdeeld kunnen worden onder de clubleden.

 

Activiteiten
Rheactief organiseert regelmatig activiteiten.In juni troffen de leden elkaar in de Buurthuiskamer Rhenen Hoog aan de Valleiweg. Het bestuur van de Buurthuiskamer heeft aangeboden expositiefaciliteiten te verzorgen. Als pilot kan Rheactief deze expositiemogelijkheid uitproberen. Tijdens deze bijeenkomst werd de naam voor de organisatie geboren. Ans Pilkes had een bijzonder creatief moment en produceerde de naam Rheactief.

Kunst in Rhenen - Kunscollectief Rhenen verder als Rheactief

Verder vond in juli de jaarlijke barbecue plaats. Rheactief presenteerde zich op 28 september als club kunstenaars tijdens de avond voor vrijwilligers in de hal van de Gedachteniskerk.  Op die locatie vond twee dagen later een kleine expositie plaats voor bezoekers uit de omgeving die op Titusdag naar Rhenen afkwamen. Deze presentatie en tentoonstelling vormden de voorbereiding op de grote expositie van Rheactief in november en december 2018 in de Gedachteniskerk.

 

Op zaterdag 17 november vertrekt Rheactief naar Zeist, om daar in het atelier van de Edelsmeden Van Helden één dag te “smeden” onder leiding van Ben van Helden. Een ring ontwerpen en daarvan een houten model maken dat basis vormt voor de mal waarin het zilver gegoten wordt. Elk clublid maakt zo zelf een prachtige ring naar eigen ontwerp. Het zijn straks R(h)eactieve resultaten.

 

Exposeren bij Kunst in de Etalage
In de afgelopen jaren hebben veel kunstenaars gebruik gemaakt van de expositieruimte De Etalage, aan de Muntstraat. Rhenense kunstenaars en kunstenaars van buiten Rhenen richtten daar hun expositie in. Informatie is verkrijgbaar bij Fiete de Vries Feyens. Dat kan via e-mail (fiete@devriesfeyens.nl) of telefonisch (06 22 77 11 82).