Gebruik van foto’s voor aanmelden van evenementen

Als webmaster van Cultuurplatform Rhenen heb ik hetzelfde doel voor ogen als u, namelijk het promoten van uw evenement. Dat gaat heel vaak goed en de kwaliteit van het aangeleverde materiaal (teksten van minimaal 300 woorden) wordt steeds beter. Toch is er iets waar ik regelmatig tegenaan loop: de meegestuurde plaatjes.

Wat is het geval. Het gebeurt nog wel eens dat er afbeeldingen worden aangeboden die gebruikt mogen worden “omdat ze ‘gewoon’ op Google staan”. Dat gebeurde bijvoorbeeld eens naar aanleiding van een lezing. ‘Het mocht, omdat die persoon de lezing zou komen houden’, luidde het antwoord op mijn vraag aan de organisator. Maar klopt dat eigenlijk wel?

Het antwoord is nee. Door de komst van het internet is het beschikken over beeld- en geluidsmateriaal gemakkelijker geworden. Echter, veel door Google geïndexeerd werk is wel degelijk auteursrechtelijk beschermd. In dat geval dient u over schriftelijke toestemming van de maker (intellectuele eigendomsrecht) en/of geportreteerde te beschikken.

Terugkomend op het voorbeeld van de lezing heb ik, zij het eenmalig, zelf de gastspreker benaderd met de vraag of de aangeleverde foto gebruikt mocht worden en wie de fotograaf was. Hierop werd een andere afbeelding toegezonden, die voor alle communicatiedoeleinden wordt gebruikt: een foto gemaakt door Corbino (Maarten Corbijn). Het is overigens niet de taak van de webmaster om vervangend materiaal te vergaren. Met andere woorden, u bent zelf verantwoordelijk voor de aanlevering.

Alternatieven
Uiteraard zijn er alternatieven. Websites als freeimages.com en pexels.com (alleen Engels en Duits) bieden duizenden foto’s gratis aan. De zogenaamde licentie info geeft aan op welke wijze de afbeeldingen gebruikt mogen worden. Daarnaast is het mogelijk om tegen (een kleine) vergoeding foto’s te downloaden. Sites als Shutterstock en Getty Images zijn daarin gespecialiseerd. Let ook daarbij op de licentie info. Sommige grote organisaties, als NASA, hebben eigen fotostocks waarvan gratis gebruik mag worden gemaakt (met bronvermelding). Dit laatste geldt ook voor officiele, vrij te gebruiken persfoto’s. Eigen materiaal mag uiteraard ook en indien gewenst wordt de fotograaf (m/v) vermeld.

Verder dienen afbeeldingen te voldoen aan de volgende criteria:

    • De foto’s dienen als bijlage te worden aangeleverd, dus niet in Word-documenten.

 

    • Staande foto’s (‘portrait’) komen niet goed tot hun recht, dus gelieve liggende (‘landscape’) mee te sturen.

 

    • Geen flyers. De opmaak (overlapping van tekst en afbeeldingen) maakt het totaal onbruikbaar om een banner (bovenaan de pagina) van te maken.

 

    • De afbeeldingen dienen origineel (dus vooral onverkleind) te zijn. Een grote foto is wel te verkleinen, maar een kleine foto niet te vergroten (denk aan de “blokjes”, wat in feite de pixels zijn). Foto’s met een minimale breedte van 1920 pixels kunnen worden gebruikt om uw evenement extra in de schijnwerpers te zetten, namelijk in de slideshow op de homepage.

 

  • De afbeeldingen dienen minimaal 500kb groot te zijn. Hoe groter de foto, des te beter de kwaliteit. U kunt meerdere foto’s ook versturen via WeTransfer. Het e-mailadres van de webmaster vindt u hier.

 

Deze criteria gelden ook voor het aanbieden van nieuws. Voor meer informatie over het (oneigenlijk) gebruik van foto’s verwijs ik u graag naar de uitzending van De rijdende rechter over dit onderwerp.

Indien de maker dit eist, zal de afbeelding zonder enige tegenspraak worden verwijderd en daarmee ook het item. Daarbij is Cultuurplatform Rhenen, en daaruit voortvloeiend haar digitale media, niet aansprakelijk voor de juridische gevolgen van het aanleveren door deelnemende partijen en het daardoor plaatsen van oneigenlijk verkregen beeldmateriaal.