EXPOSITIE KEER EN WEDERKEER

Overzicht

Datum: 8 mei 2015

Van 10 mei t/m 14 juni is de expositie ‘Keer en Wederkeer’ van de Elster beeldhouwer Antonie den Ridder en kunstschilder Marcel Verbrugge te zien in Art Gallery O-68 in Velp. ‘Keer en Wederkeer’ is een project, waarin beide kunstenaars naar aanleiding van de herdenking van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog tot een onderlinge beeldende dialoog probeerden te komen.

 

Een tentoonstelling rond werken van twee kunstenaars met verschillende uitgangspunten en vanuit verschillende kunstdisciplines levert logischerwijze ook twee verhaallijnen op. Verhalen, die afwijken, parallel lopen en elkaar soms kruisen. De in woord en beeld gevoerde dialoog verplaatste zich even gemakkelijk naar de loopgraven van Verdun als naar de fantasiedomeinen van de ‘science fiction’.

 

Met de voortgang van het project zijn de uitgangspunten algemener geworden en onderzoeken beide kunstenaars hun persoonlijke engagement bij de fenomenen ’oorlog’ en ‘vrede’.

 

Antonie den Ridder
Antonie den Ridder (1956) woont en werkt in Elst. Hij maakt sinds 1986 beelden en installaties en tracht geheel verschillende materialen zoals hout, steen en plexiglas tot een poëtische eenheid te smeden. Tot 2008 richtte zijn aandacht zich voornamelijk op het manipuleren van licht in afgesloten ruimten middels spiegelconstructies en het gebruik van lenzen.

 

Gedreven door de behoefte zich directer en persoonlijker uit te spreken als kunstenaar doet vanaf 2008 de menselijke figuur opnieuw een intrede in het werk. De fysieke ruimte krijgt een psychologische betekenis in een serie beelden met de gemeenschappelijke titel ‘Hollow man’.

 

In Art Gallery O-68 zullen de nieuwste beelden te zien zijn, waarin lichaamshouding en beeldtaal een onderdeel van studie zijn geworden.

 

Marcel Verbrugge
Marcel Verbrugge (1947) woont en werkt in de gemeente Ede. Hij voltooide zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem en ontving in 2008 de Edese Cultuurprijs. Verbrugge beoefent meerdere kunstdisciplines; hij tekent, schildert, fotografeert en vervaardigt ruimtelijk werk.

 

Little-boy-Verbrugge-thumb

 

Binnen het project ‘Keer en Wederkeer’ beperkte hij zich tot het schilderen en tekenen. Grote, wandvullende schilderijen en tekeningen, waarin dramatiek, hoop en tragiek de boventoon voerden.

 

In zijn meest recente tekeningen, die te zien zijn in Art Gallery O-68 ligt de nadruk op het maken van verbindingen, het ontbinden en het verbreken. Hij schetst een wereld van contrasten in zwart en wit met soms een accent in een verzadigd rood. En met die minimale middelen schept hij een atmosfeer, die oorlogsgeweld suggereert naast een besef van de kwetsbaarheid van het menselijk lichaam.

 

Locatie
Art Gallery O-68, Oranjestraat 68, Velp

 

Datum
10 mei t/m 14 juni 2015

 

Toegangsprijs
Vrij entree

 

logo-galerie-068