Zij/Hij bij Historische Vereniging

Overzicht

Lezing in Rhenen - Zij/Hij bij HVOR in R.K. Gedachteniskerk

Datum: 17 okt 2019

De Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en omstreken (HVOR) sluit aan bij het thema van de Maand van de Geschiedenis (oktober 2019): Zij/Hij. Tijdens deze avond in de hal van de R.K. Gedachteniskerk gaan Mirjam Groenendijk en Maike Woldering (Stadsmuseum Rhenen) dieper in op het thema. Just Vlak en Jan Maarten Doorman richten de schijnwerpers op twee opmerkelijke historische vrouwen uit Rhenen. Vrouwtje Cornelia van der Meer van Kuffeler (rechts) was voorvechtster van het vrouwenkiesrecht. Justine Amatha Dorothea Schermer (links) was de vrouw achter….. of toch niet?

Actie
Op deze avond kunt u ook uw verhaal over opmerkelijke ‘Rhenense vrouwen’ vertellen. HVOR wil graag alle verhalen boven water krijgen over vrouwen die in Rhenen iets hebben betekend. Deze avond is, wat ons betreft, slechts een begin van de lijst van 101 opmerkelijke historische vrouwen!

Lezing in Rhenen - Zij/Hij bij HVOR in R.K. Gedachteniskerk

De Maand van de geschiedenis is het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Samen met honderden culturele, literaire en mediaorganisaties brengen we geschiedenis onder de aandacht. In oktober 2019 staat het thema Zij/Hij centraal. Vrouwen hebben altijd zo’n vijftig procent van de wereldbevolking uitgemaakt. Toch weten we vooral de namen van mannen uit het verleden. Als we de vrouwen niet ook kennen, hoe kunnen we de wereld om ons heen dan begrijpen?

Honderd jaar nadat Nederlandse vrouwen actief kiesrecht verkregen, gaan HVOR op zoek naar alternatieve visies op bestaande verhalen. Want een completer beeld leidt tot nieuwe inzichten en brengt veelzijdigheid in onze blik op verleden én heden. Het vrouwelijk perspectief staat voorop, maar er is ruimte voor al het andere.

Wie kent Margaretha van Eyck overleden 1452 of Ruth de Hooge, ingeschreven in het Sint Lucasgilde in 1453? Beiden talentvolle schilderessen. In 1633 werd Judith Leyster toegelaten tot het Sint Lucasgilde. Ze is daarmee slechts een van de twee vrouwen die in de hele zeventiende eeuw tot het Haarlemse kunstenaarsgilde werden toegelaten.

In Rhenen was in 1672 Gartje Goossens veervrouw en bestierden de Agnieten een eigen brouwerij.
Waarschijnlijk was u niet bekend met deze feiten, vandaar dat oktober 2019 het thema Zij/Hij draagt.

Het programma van Zij/Hij vindt u hier.

Locatie

Herenstraat 82 Rhenen

Tijden

Begint 17 okt 2019 om 20:00 uur
Eindigt 17 okt 2019 om 22:15 uur

Toegangsprijs

Gratis (een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd)

Contactgegevens