Cultuurconferentie 2019 in Rhenen

Overzicht

Cultuurplatform Rhenen - Cultuurconferentie 2019 op 20 februari in Huis van de Gemeente

Datum: 20 feb 2019

De Cultuurconferentie is een jaarlijkse bijeenkomst van deelnemers aan culturele activiteiten binnen de gemeente Rhenen, dit kunnen vertegenwoordigers zijn van verenigingen of individuele kunstbeoefenaars. De conferentie is een gemeenschappelijke activiteit van Cultuurplatform Rhenen en de gemeente Rhenen. Het thema van de Cultuurconferentie 2019 is: Hoe nu verder? Wat is er nodig om het culturele leven in Rhenen naar een hoger plan te trekken?

Bij de Cultuurconferentie 2019 wordt iedereen die actief is met een vorm van cultuur om mee te denken over de vervolgstappen. In 2012 is een Cultuurnota verschenen. Dit heeft geleid tot oprichting van Cultuurplatform Rhenen en het Cultuurfonds. Het doel daarvan is de culturele organisaties in Rhenen materieel en immaterieel te steunen. Nu vijf jaar verder is er een aantal stappen gemaakt.

Naast bijdragen uit het Cultuurfonds voor financiële ondersteuning bij diverse (culturele) projecten, zijn er ook een aantal activiteiten ontwikkeld voor immateriële ondersteuning van de cultuurorganisaties:

  • De website “Cultuur in Rhenen”
  • De maandelijkse cultuurladder in de RBC
  • Driemaal per jaar het Cultuur Café
  • Het straatfestival “Kleurrijk”
  • De Rhenense Kunstroute
  • Jongeren-café
  • De mogelijkheid om vergunningsvrij gebruik te maken van het Henk Deijs-plein

Cultuurplatform Rhenen - Cultuurconferentie 2019 op 20 februari in Huis van de Gemeente

De huidige coalitie wil cultuur graag verankeren in beleid, om zo efficiënt mogelijk te faciliteren. Tijdens de Cultuurconferentie 2019, op woensdag 20 februari, wil de organisatie daarom graag van de deelnemers horen wat de culturele organisaties te bieden hebben, welke ambities ze hebben en wat ze nodig hebben om deze te realiseren. Denk hierbij aan communicatie, accommodatie (expositieruimtes, podia, oefenruimtes etc.), (cultuur)educatie, fondswerving en publieksbereik.

Het is de bedoeling dat de deelnemers op de conferentie van elkaar horen en van elkaar leren, maar boven alles ook met elkaar de gemeente adviseren over de prioriteiten in het (toekomstige) cultuurbeleid. Daarom hoopt de organisatie dat ze van alle organisaties, verenigingen en individuen die zich met cultuur bezig houden, vertegenwoordigers magen ontvangen.

Het definitieve programma volgt later. De Cultuurconferentie 2019 vindt plaats in het Huis van de Gemeente en start met een gratis maaltijd.

Locatie

Nieuwe Veenendaalseweg 75 Rhenen

Tijden

Begint 20 feb 2019 om 17:30 uur
Eindigt 20 feb 2019 om 20:30 uur

Toegangsprijs

Gratis

Contactgegevens