EERSTE JAARVERSLAG CULTUURPLATFORM RHENEN

Overzicht

Datum: 16 maart 2015

Het Cultuurplatform Rhenen heeft een eerste jaarverslag gepubliceerd over de opbouw van de Stichting en de culturele activiteiten die zijn georganiseerd sinds de oprichting in 2013.

 

Na toezending aan gemeenteraad, college van B&W en een kring van directe betrokkenen staat het ‘Jaarverslag Cultuurplatform Rhenen 2013 en 2014’, inclusief vele foto’s nu online om te downloaden op onze website.

 

We zijn in 2013 voortvarend aan de gang gegaan met praktisch zaken zoals bijvoorbeeld de organisatie van het Cultureel Café, de Open Atelierroute en het Cultuurfonds. Ook hebben we gepoogd om een aanzet te leveren voor beleidsmatige opvattingen over cultuur.

 

Het culturele leven van Rhenen, Elst en Achterberg is groot, divers en veelzijdig. Onder het motto ‘Samen bereik je meer’, hebben we met veel partijen samengewerkt. Tijdens onder andere de Week van de Amateurkunst, de Open Monumentendag, de Cuneradag en de Kersfair zijn gezamenlijk activiteiten georganiseerd. Lees er meer over in ons jaarverslag.

 

We hopen dat iedereen het Cultuurplatform Rhenen beter leert kennen en hebben er veel energie in gestopt om ons jaarverslag leesbaar, mooi en boeiend te maken.