Doneren & sponsoren van het Cultuurplatform

De Stichting Cultuurplatform Rhenen heeft een culturele ANBI-status bij de belastingdienst. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs van het Cultuurplatform kunnen zodoende 125% van het geschonken bedrag meetellen bij de bepaling van de giftenaftrek in de belastingaangifte. Lees hier meer informatie.

De Stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente Rhenen, maar om ons culturele klimaat te stimuleren, zijn meer financiële middelen nodig! Om onze website in de lucht te houden, om culturele evenementen te organiseren en voor bijdragen aan lokale verenigingen uit ons Cultuurfonds.

Ons bankrekeningnummer is: NL15RABO0132082454.

U kunt ons ook steunen door direct een donatie te doen. Gebruik daarvoor dit formulier:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Sponsoren
Wilt u Cultuurplatform Rhenen sponsoren en uw bedrijfslogo op de website publiceren, neem dan contact op met onze penningmeester, Ton Volmer: penningmeester@cultuurinrhenen.nl

ANBI

Statutaire Naam
Stichting Cultuurplatform Rhenen

Postadres
Beukenlaan 24, 3911 XK Rhenen

Algemeen mailadres 
bestuur@cultuurinrhenen.nl

RSIN of fiscaal nummer
852556536

KvK-nummer
57383480

Doelstelling
Het stimuleren van kunst en cultuur, het bevorderen van samenwerking tussen personen en organisaties (ook onderling) en het bevorderen van de kunst- en cultuureducatie, alles binnen de gemeente Rhenen, één en ander met inachtneming van het bepaalde in de Cultuurnota van de gemeente Rhenen en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit zes personen. Voor namen en functies zie Wie zijn wij.

Beloningsbeleid
De bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Beleidsplan
Een samenvatting van ons beleidsplan kunt u hier downloaden.

Jaarverslag & financiële verantwoording
Het jaarverslag inclusief de financiële verantwoording kunt u hier downloaden.