Cunera muurschildering in Terwolde

Overzicht

Datum: 19 januari 2018

André Karper, voormalig Cuneragilde gids, stond onverwacht op Open Monumentendag 2017 in de kerk van zijn nieuwe woonplaats voor een afbeelding van Cunera. Het bleek een muurschildering te zijn uit 1540 van Ewolt van Delft. Bij de reformatie is deze bedekt met een laag witsel. Het is een schildering die nauwelijks bekend bleek in Rhenen.

 

De voorstelling heeft dezelfde compositie als de houtsnedes en het bedevaartsinsigne  uit de 15e en 16e eeuw.  De afbeelding is ca. 1 x 1,2 meter groot en heeft een prominente plaats in de PKN kerk in Terwolde. Een kopie van de afbeelding staat op bijna ware grootte, 85%, op een “banner” in de hal van de Cunerakerk.

 

Ooit was de Cunerakerk ook witgepleisterd en zeer waarschijnlijk zullen er tot de reformatie ook afbeeldingen van Cunera te zien zijn geweest.

 

Terwolde ligt tegenover Deventer aan de IJssel, aan een van de middeleeuwse oost-west routes vanuit het westen via Amersfoort of Rhenen naar Deventer en verder naar het oosten. Juist in de zestiende eeuw, toen ook de toren gebouwd werd (1492~1531) beleefde de bedevaart naar Rhenen en de verering elders in het land haar hoogtepunt.

 

Over Cuneragilde
Het Cuneragilde is de gidsenorganisatie in Rhenen en geeft onder andere rondleidingen in de stad, op de toren, in de Cunerakerk, op de Koningstafel (Heimenberg) en aan schooljeugd op het Ereveld. In de zomer houden vrijwilligers de Cunerakerk open voor bezoek. Het Gilde heeft de werkzaamheden van de Stichting Beiaard Cuneratoren overgenomen en zorgt dus ook voor de wekelijkse handmatige bespeling van deze uitzonderlijke beiaard.

 

U wordt donateur door een bijdrage over te maken naar Stichting Cuneragilde Rhenen, IBAN:  NL 19 RABO 0147 3226 34.  Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen of heeft u vragen, stuur dan een mail naar info@cuneragilde.nl.