Cultuuronderzoek van de gemeente Rhenen

Overzicht

Datum: 10 maart 2019

Op 20 februari vond in het Huis van de Gemeente de Cultuurconferentie 2019 plaats. Tijdens deze bijeenkomst, met als thema ‘hoe nu verder’, hebben culturele organisaties en personen hun ideëen en kritiek geuit op het door de gemeente gevoerde beleid. Een van de punten van kritiek was dat er zich binnen Rhenen geen locatie bevindt waar podiumkunsten kunnen worden gehouden. Hiervoor moeten de aanbieders van dit segment van de markt naar Veenendaal of Wageningen. Het gevolg is dat de inwoners van de (hele) gemeente Rhenen het vaak niet meer als lokale activiteit ervaren. Een van de vragen in het cultuuronderzoek heeft dan ook betrekking op deze voor liefhebbers en aanbieders van zang, dans en toneel netelige kwestie: Hoe belangrijk is het voor u dat de gemeente Rhenen geld investeert in en eigen locatie (inclusief podiumzaal) voor de cultuursector.

 

Cultuurplatform Rhenen - Cultuuronderzoek van de gemeente Rhenen - Future Fellows

 

In 2012 is een Cultuurnota verschenen. Dit heeft geleid tot oprichting van Cultuurplatform Rhenen en het Cultuurfonds. Het doel daarvan is de culturele organisaties in Rhenen materieel en immaterieel te steunen. Nu vijf jaar verder is er een aantal stappen gemaakt. De huidige coalitie wil cultuur graag verankeren in beleid, om zo efficiënt mogelijk te faciliteren. Tijdens de Cultuurconferentie 2019 wilde de organisatie daarom graag van de deelnemers horen wat de culturele organisaties te bieden hebben, welke ambities ze hebben en wat ze nodig hebben om deze te realiseren. Denk hierbij aan communicatie, accommodatie (expositieruimtes, podia, oefenruimtes etc.), (cultuur)educatie, fondswerving en publieksbereik.

 

Het publieksbereik is van groot belang in de volgende fase van het cultuuronderzoek van de gemeente Rhenen. Hierbij is het de bedoeling dat de inwoners van Rhenen, Elst, Achterberg en Remmerden het onderstaande formulier invullen. Op deze manier wil de gemeente Rhenen onder meer in kaart brengen welke leeftijdsgroepen aan welke vorm(en) van cultuur behoefte hebben.