CULTUURHISTORISCHE ATLAS PROVINCIE UTRECHT

Overzicht

Datum: 6 februari 2015

Tien jaar na de eerste editie en na drie herdrukken was het boek Tastbare Tijd langere tijd uitverkocht. Toch bleef de vraag onverminderd groot. Hoogste tijd dus voor een vernieuwde en uitgebreide editie, met extra onderwerpen en veel meer kaarten. Met een koppeling naar een digitaal gegevensbestand: Tastbare Tijd 2.0.

 

Van toen naar nu
De cultuurhistorische atlas beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de provincie Utrecht in bestuurlijke en ruimtelijke zin, het ontstaan van steden en dorpen, de ontwikkeling van de infrastructuur, het militaire erfgoed met onder andere overblijfselen uit het Romeinse Rijk, kastelen en buitenplaatsen en agrarisch erfgoed. Veel fraaie oude en nieuwe kaarten en spectaculaire luchtfoto’s verbeelden en verklaren de ontwikkeling van de provincie.

 

Aantrekkelijke omgeving
Bij het maken van ruimtelijke plannen houden beleidsmakers steeds beter rekening met de aanwezige culturele schatten. Inwoners, bezoekers, bestuurders en bedrijven geven aan dat het een belangrijk aspect is van de aantrekkelijkheid van de provincie Utrecht. Door de zeer informatieve atlas leren de inwoners van de regio Utrecht meer over de eigen woonomgeving.

 

In de atlas is ook plaats gemaakt voor verhalen die aan landschappen en locaties in de provincie zijn verbonden. Hiermee sluit het boek aan op de website UtrechtAltijd.nl waarin verhalen en activiteiten over Utrechts erfgoed staan.

 

Vernieuwde kaarten
Achter de ‘mooie plaatjes’ in het boek gaat een uitgebreid gegevensbestand schuil, dat nog veel gedetailleerder de locaties geeft dan op gedrukte kaarten mogelijk is. Alle elementen op de kaarten zijn mét hun achterliggende gegevens ook digitaal beschikbaar via de website www. provincie-utrecht.nl/chat.

 

Tastbare Tijd 2.0 geschreven door Roland Blijdenstijn, is te verkrijgen bij de boekhandel en VVV. Uitgeverij Stokerkade, ISBN9789079156269, € 29,50.

 

Bron: UtrechtAltijd.nl