Bezoek van de Eben-Haëzerschool aan Het Rondeel

Overzicht

Datum: 3 mei 2018

Op 26 april vond er een bezoek van de Eben-Haëzerschool aan Het Rondeel plaats. Het Rhenens stadsmuseum geeft via een groot scherm toegang tot het virtuele Koningshuis. Daarnaast zijn er ook nog echte voorwerpen uit het verdwenen vorstenhuis bewaard gebleven, zoals bijvoorbeeld het kalkzandstenen fries en de lantaarn uit de vestibule. Om alles zowel virtueel als reëel te bekijken, waren de leerlingen van groep 7 in Het Rondeel aanwezig.

 

Meester Jan de Olde ontwikkelde een aantal jaren geleden een projectboekje met als titel “Een huis voor de Koning”. Daarin gaat het over de winterkoning Frederik V van de Palts die in Rhenen zijn zomerpaleis liet bouwen. Een paleis dat later de naam Koningshuis kreeg. In dat projectboekje staat het virtuele Koninghuis dan ook centraal.

 

Educatie in Rhenen - Leerlingen Eben-Haëzerschool bezoeken Het Rondeel

 

Tijden het bezoek van de Eben-Haëzerschool aan Het Rondeel werden de opdrachten uit het projectboekje serieus uitgewerkt. De leerlingen benoemden de diverse kamers met de voorwerpen die ze aantroffen via hun bezoek aan het virtuele Koningshuis. Ook het fries met de mythologische voorstelling van de god Mars en de godin Aphrodite met haar zoon Eros werden uitvoerig bekeken, want de vragen uit het projectboekje moesten beantwoord worden.

 

De leerlingen vonden de tijd in het museum veel te kort. Ze bedachten dat ze nog een keer terug wilden komen in het museum of dat ze het Koningshuis thuis op de computer zouden downloaden vanaf de website. In het projectboekje “Een huis voor de Koning” staan ook afbeeldingen van 17deeeuwse kinderspelen, die nog goed herkenbaar zijn voor de hedendaagse jeugd. Op het Kerkplein werden deze spelletjes enthousiast gespeeld. Eén dag vóór Koningsdag was dat een mooie opmaat voor een dag later.

 

Kijk voor meer informatie, foto’s, video’s en virtual reality op de website van Virtueel Rhenen. Afbeeldingen uit voorgaande jaren zijn ook terug te vinden in de beeldbank van Virtueel Rhenen.