Aftrap Klassenorkest in Rhenen

Overzicht

Datum: 20 september 2017

Tegen tienen stroomde de aula van de Cuneraschool vol met journalisten, directeuren, sponsoren, vertegenwoordigers van de gemeente en andere belangstellenden. Ook de Ericaschool en de Dalton waren aanwezig waar het klassenorkest later dit schooljaar van start gaat.

 

Directeur Bert Fredrikze heette de bezoekers welkom. ‘Muziek is uit de scholen weg, en dat vind ik heel erg jammer!’ zegt hij. Zijn vreugde was dan ook groot toen hij vorig jaar als interim-directeur op de Cuneraschool arriveerde en hij daar twee zeer enthousiaste docenten aantrof die zich aan het klasse[n]orkestproject hadden verbonden.

 

Jan Maurits van Linge, voorzitter sectorbestuur Jeugd en Opleidingen bij Ons Genoegen Rhenen en initiator van de samenwerking tussen TakT, scholen en Ons Genoegen, legde daarop uit wat het project in het kort behelst, om vervolgens de grote voordelen van muziek maken op te noemen: muziek leert je luisteren, muziek leert je lef hebben en muziek is emotie! Bovendien is wetenschappelijk aangetoond dat muziek goed is voor je brein. Verder bedankte hij alle subsidiegevers voor hun gulle bijdrage. Omdat de Impuls-subsidie vanuit de overheid vooral bedoeld was om het lesprogramma zelf te bekostigen, moest er een groot bedrag gevonden worden om de benodigde muziekinstrumenten aan te schaffen en het onderhoud voor de komende drie jaar te organiseren. De diverse fondsen en stichtingen hebben maar liefst € 18.000 gedoneerd, waarmee een indrukwekkende collectie nieuwe muziekinstrumenten voor het project is aangeschaft.

 

Muziekonderwijs in Rhenen - Klassenorkest Ons Genoegen gederigeerd door wethouder Simone Veldboer

 

Wethouder van Cultuur in Rhenen, Simone Veldboer, stipte aan dat het bij dit project niet alleen om het belang van de muziek op zich gaat, om muziek als een van de vele talen die we met elkaar zouden kunnen spreken, maar ook om de samenwerking tussen scholen en de lokale culturele instellingen. Door dit soort samenwerkingsverbanden komen ook kleine gemeenten als Rhenen in beweging!

 

Tot slot was het woord aan directeur Heidi van Appeldoorn van Daltonschool in Rhenen/Elst. Vanaf de eerste informatiebijeenkomst bij Ons Genoegen Rhenen was zij zeer enthousiast over het project. Voor kinderen én leerkrachten is het klasse[n]orkest een enorme aanwinst. Ze sprak de hoop uit dat ook ouders in de toekomst een rol gaan spelen in het muziekonderwijs op school.